OÚ Znětínek oznamuje, že ve dnech od 17.10.2023 do 20.10.2023 se budou vybírat poplatky za komunální odpad


Obecní úřad Znětínek oznamuje občanům, že se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za komunální odpad.       Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč za jednu osobu s trvalým pobytem v obci Znětínek.

Poplatek 500 Kč za rok pro nemovitost s osobami, které nemají trvalý pobyt v obci. 

Od úterý 17.10.2023 od 8 hodin do 12 hodin. 

Ve středu 18.10.2023 od 8 hodin do 12 hodin a také od 18 hodin do 19 hodin. 

Ve čtvrtek 19.10.2023 od 8 hodin do 12 hodin.

 V pátek 20.10.2023 od 8 hodin do 11 hodin.

Úhradu je možné provést přímo na OÚ ve Znětínku nebo požádat na email znetinek@post.cz o výši poplatku (vystavení faktury) a provést úhradu na účet obce Znětínek bezhotovostně.

Poplatky za nájem obecních pozemků se budou vybírat, až v měsíci listopad po zjišťování průběhu hranic, kde na základě této akce budou upraveny nájemní smlouvy o nájmu obecních pozemků. Zastupitelstvo obce Znětínek odsouhlasilo na zasedání obce dne 5.5.2021 č. usnesení 43/2021 cenu za nájem obecních pozemků nájemného 5 Kč za 1 m2