Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR


Průvodni dopis k sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021 v ČR

Oznamení obce o konaní sčítání lidu, domů a bytu v roce 2021 v ČR 

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. 3. 2021 na 27.3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu https://www.czso.cz nebo od 17.4.2021 do 11.5.2021 vyplnit a odevzat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Zajišťuje z velké části Česká pošta.