Plánované opravy silnic v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2022


Plánované opravy silnic v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2022

V roce 2022 bude v okrese Žďár nad Sázavou souvisle opraveno či nově vybudováno 

v rámci obchvatu Velké Bíteše celkem 20 km povrchů silnic II. a III. třídy pokládkou asfaltobetonové směsi a 14 km technologií emulzního nátěru u jmenovitých akcí. 


Bude provedena celková rekonstrukce 1 mostu, oprava mostního svršku 2 mostů a u 6 mostů rozsáhlejší stavební údržba.

Více na: Plánované opravy silnic v okrese Žďár nad Sázavou v roce 2022: Aktuality: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (ksusv.cz) 

https://www.ksusv.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200172&p1=1686&id=2682