POMOC OBČANŮM UKRAJINY


Pokud přemýšlíte o možnosti pomoci obyvatelům Ukrajiny, zde jsou užitečné odkazy:

V případě, že se rozhodne kterýkoliv subjekt pomáhat ze své vůle jakkoliv nad rámec státem vytvářeného systému, je takový postoj samozřejmě vítán. Je však třeba, aby takové rozhodnutí bylo učiněno s plnou odpovědností a s vědomím, že taková pomoc musí být dlouhodobější, komplexní (o utečence je třeba se postarat z hlediska všech jejich základních potřeb) a bez nároku na veřejné prostředky. Důležité kontakty, které lze dále sdílet: V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. Hlavní významné aktéry jsme zveřejnili na krajském Facebooku – jde o Charitu ČR, Český červený kříž, dále o organizace ADRA a Člověk v tísni.

1. Finanční pomoc Člověk v tísni

humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, uhlí), psychologická pomoc, opravy poničených domů a vodních potrubí

Na webových stránkách organizace https://www.clovekvtisni.cz/

Charita

humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší), psychologická pomoc

Na webových stránkách organizace Charita ČR https://www.charita.cz/. Číslo účtu: 55660022/0800; VS: 104

ADRA

poukazy na základní potraviny a hygienické potřeby; cílená pomoc ve spoluprací s partnerskou organizací ADRA Ukrajina Na webových stránkách organizace ADRA https://adra.cz/. Číslo účtu: 66888866/0300; VS: 500

Červený kříž

nákup zdravotnického materiálu, automobilů a mobilních ambulancí na převoz zraněných, zdravotnických stanů, chirurgických setů a navigačních prostředků

Na webových stránkách Červeného kříže ČR https://www.cervenykriz.eu/ Číslo účtu: 333999/2700; VS: 1502

Armáda spásy

cílená pomoc v místě konfliktu na základě doporučení sesterské organizace Armáda spásy Ukrajina, zajištění služeb pro uprchlíky na území České republiky

Na webových stránkách Armády spásy ČR. https://armadaspasy.cz/

Informace Potravinové banky Vysočina:

https://www.facebook.com/potravinova.banka.vysocina/photos/a.1431010277126083/3503986133161810

Kontakty na koordinátory potravinové pomoci: Miroslav Krajcigr, tel.: 737 034 558, e-mail: krajcigr@pbvzs.cz, Iveta Krajcigrová Vrbová, tel.: 730 177 740 V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka, lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství. Jednou z nich je Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Druhou je organizace F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268. S oběma subjekty je vedení Kraje Vysočina ve spojení. Informace by měla podávat i cizinecká policie.


Webový rozcestník pomoci zřízení Ministerstvem vnitra https://www.nasiukrajinci.cz/
4. Zdravotnická pomoc občanům Ukrajiny Důležité weby, infolinky, odkazy:

Důležité informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině najdete zde na webu MV.

Naši Ukrajinci – webový rozcestník pomoci https://www.nasiukrajinci.cz/

V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka, lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506.

F POINT, která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268.

Aktuální informace naleznete na: https://www.facebook.com/CPIC-Kraj-Vyso%C4%8Dina-173638846148578

Nevěřte dezinformacím, sledujte twitter Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.
Na tuto organizaci se můžete obracet v případě, že potřebujete pro ukrajinské občany:
• zprostředkovat ubytování,
• sehnat oblečení a nutné potřeby,
• jednat s úřady,

• poskytnout radu, • tlumočit a poradit s češtinou, • zařídit péči o děti, školu a doučování. Speciální krajský e-mail pro příjem nabídek pomoci Ukrajině: ukrajina@kr-vysocina.cz. Na tuto adresu je možné zasílat nabídky materiální pomoci, nabídky ubytování, lékařské pomoci. Každý zaslaným mail s nabídkou bude zpracován a předán přeslušným humanitárním a dalším institucím, které se postarají o její další využití. (zpráva musí obsahovat konkrétní nabídku a především kontaktní údaje, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu).