Pozvánka na oslavu třiceti let Oblastní charity Žďár nad Sázavou 26.5.2023 v prostorách Zámku Žďár nad Sázavou

Oslava 30 let Oblastní charity Žďár nad Sázavou Oblastní charita Žďár nad Sázavou poskytuje sociální, zdravotní a humanitární služby lidem už 30 let. Výročí založení organizace oslaví současní i bývalí zaměstnanci v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. Na oslavu jsou zváni donátoři, dobrovolníci a podporovatelé Charity, ale i široká veřejnost.

Informace o oslavě na https://zdar.charita.cz/o-nas/aktualne/oslava-30-let-oblastni-charity-zdar-nad-sazavou/