SDH Pavlov Vás srdečně zve na Pavlovskou pohádkovou stezku dne 3.7.2022 od 13:00 hodin.


SDH Pavlov vás srdečně zve, na Pavlovskou pohádkovou stezku, 

která se bude konat 3.7. 2022 od 13:00 hodin na hasičském hřišti Pavlov. 

Po cestě budou kupu rébusů a hádanek. Občerstvení zajištěno.

Stezka-3