SDH Radostín nad Osl. Vás zve na adventní víkend (výstava betlémů, adventní trhy, vánoční tvoření)