SDH Znětínek Vás zve na pouťové posezení v pátek 16.9.2022 od 18:00 hodin

SDH Znětínek a obec Znětínek

 Vás zvou na pouťové sousedské posezení s harmonikou, které se uskuteční

v pátek 16.září 2022 od 18:00 hodin ve třídě na OÚ ve Znětínku.

 

Dobré pití zajištěno.  

Srdečně zvou pořadatelé.