Semináře ke Kotlíkovým dotacím v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti

Seminář ke Kotlíkovým dotacím v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti v pondělí 27.6.2022 od 16:00 hodin do 18:00 hodin Kino Vysočina - Žďár nad Sázavou.

Kotlíkové dotace jsou dostupné pro domácnosti, jejichž průměrný příjem na jednoho člena nepřesáhl v roce 2020 částku
170 900 Kč. 

Nezletilé děti a studenti do 26 let jsou považováni za osoby s nulovými příjmy. Domácnosti složené výhradně
ze seniorů pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nemusí příjmy dokládat vůbec.


Podmínka: 

* zdokumentovat a vyhodit kotel na tuhá paliva, který má emisní třídu 1 či 2 nebo emisní třída není uvedena.
* Dostupná dotace na tepelné čerpadlo je 180 000 Kč a na kotel na biomasu 130 000 Kč.
* Další požadavky na žadatele o dotaci: doklady o příjmu; doklady a fotodokumentace současného kotle a o instalaci nového kotle.

* Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky. Pokud nejste znalí uživatelé počítače, pověřte prosím někoho zkušenějšího.
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 8. do 31. 8. 2022.

Více informací naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/kotliky
Případné dotazy můžete směřovat na kotlíkovou linku: 564 602 888 nebo na email: kotliky@kr-vysocina.cz.

Pozvánka - Kotlíkové dotace Kraj Vysočina.pdf