Štědrodenní koledování 2022 ve 13:00 hodin před obecním úřadem ve Znětínku

Štědrodenní koledování 2022

Zveme sousedy 24.12.2022 na pěvecké vystoupení našich zpěváčků v okolních obcích dle programu viz. plakátek.