Tříkrálová sbírka v obci Znětínek 7.1.2023 od 13 hodin

                   Tříkrálová sbírka v naší obci

 Koledníci s doprovodem budou procházet a koledovat v naší obci v sobotu 7. ledna 2023 od 13 hodin.