Tříkrálová sbírka v obci Znětínek vybráno 8 200 Kč


Tříkrálová sbírka v roce 2021, proběhla vzhledem pandemické situaci na Obecním úřadě ve Znětínku formou finančního daru do pokladničky. 

Vybralo se celkem     8 200 Kč

Všem dárcům ze srdce děkujeme

OBECNÍ ÚŘAD ZNĚTÍNEK