V obci Znětínek firma EG.D bude provádět vytyčení a geodetické zaměření od 24. 9. 2021 do 29.10.2021Informační leták - vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN.pdf

Na základě pověření společnosti EG.D, člen skupiny E.ON,  bude provádět ve Vaší obci  Znětínek od 24.9.2021 do 29.10.2021 činnosti:   Vytyčování průběhů podzemních sítí nízkého napětí, značení ekologickými spreji Geodetické zaměření venkovních a kabelových sítí NN.  

Naši pracovníci jsou řádně označeni, taktéž jejich vozidla a na vyžádání se prokáží pověřením společnosti E.ON.   Na území této obce se budou pohybovat naši zaměstnanci a s jejich pohybem není spojen žádný vliv na omezení dodávky elektrického proudu. 

Výsledek těchto prací je určen pro interní potřeby firmy E.ON a po jejich ukončení nebudou následovat žádné stavební práce.

Bližší informace můžete získat na tel.č. +420 565 555 192, +420 774 476 984.

Děkujeme odběratelům za pochopení