Ve středu 10.11.2021 od 16:15 hodin do 16:30 hodin se uskuteční v naší obci sběr nebezpečného odpadu

Ve středu 10.11.2021 od 16:15 hodin do 16:30 hodin pořádá firma Ave Vysočina v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Žádáme občany, aby svůj odpad nosili až v době sběru a předávali osádce vozů. Předejde se tím zdržení a znečištění prostranství naší obce. Na plakátě v obecní vývěsce je uvedeno, co je považováno za nebezpečný odpad.

Druhy odebíraných surovin: Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky, výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.

Upozornění: v rámci tohoto svozu není možné odebírat eternit a dehtovou lepenku.

 V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.