Výběr poplatků za komunální odpad a za nájem obecních pozemků.


Obecní úřad Znětínek oznamuje občanům, že se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za komunální odpad a za nájem obecních pozemků.

 Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč za jednu osobu s trvalým pobytem v obci Znětínek.

 Poplatek 500 Kč za rok pro nemovitost s osobami, které nemají trvalý pobyt v obci. 

V pondělí 17.10.2022 od 8 hodin do 12 hodin. 

V úterý 18.10.2022 od 8 hodin do 12 hodin. 

Ve středu 19.10.2022 od 8 hodin do 12 hodin a také od 18 hodin do 19 hodin. 

Ve čtvrtek 20.10.2022 od 8 hodin do 12 hodin. 

V pátek 21.10.2022 od 8 hodin do 10 hodin.

Úhradu je možné provést přímo na OÚ ve Znětínku nebo požádat na email znetinek@post.cz o výši poplatku (vystavení faktury) a provést úhradu na účet obce Znětínek bezhotovostně.