Zápis dětí do I. třídy v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou v pátek 9.4.2021 od 7:00-16:30 hodin


Zápis dětí to I. třídy v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou Na základě vyhlášených krizových opatření a metodického doporučení MŠMT pro organizaci zápisů ustanovuji průběh zápisu na ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, takto: 1) Zápis proběhne bez přítomnosti dětí – proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční. Škola preferuje následující podání – bod a: 

a) Osobní podání v pátek 9. dubna 2021 v době od 7.00 – 16.30 hodin v budově školy – spojovací krček u vchodu mezi tělocvičnou a jídelnou. Rodiče se ve škole telefonicky objednají na určitou dobu (po 15 minutách). V uvedenou čtvrthodinu bude možnost přítomnosti maximálně dvou rodičů. Telefonicky se objednávejte od úterý 6. 4. do čtvrtku 8. 4. v době od 6.30 – 9.00 hodin na čísle 566670211. Prosíme rodiče, aby dodržovali veškerá preventivní opatření. Pro urychlení zápisu vyplňte prosím přiložené formuláře doma. Pokud nemáte možnost tisku, v úterý 6. dubna od 8 – 12 hodin připravíme tiskopisy ve škole – jen zazvoníte a za dveřmi budou formuláře připraveny, bez kontaktu ze školy opět odejdete. 

Další možnosti: b) Vyplněné formuláře pošlete poštou do 8. 4. 2021, v tomto případě rodný list dítěte okopírujete a přiložíte (bez ověření).

 c) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!), přílohou bude i okopírovaný rodný list.

 d) Do datové schránky školy

2) K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Dále žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad - příslušné formuláře lze stáhnout na stránkách školy

3) Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky svého dítěte, doručí žádost o odklad školní docházky, vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O žádosti budou informovat u zápisu, vyjádření doručí nejpozději do 30. 4. 2021.

V Radostíně nad Oslavou 18. 3. 2021 Mgr. Jan Hladík – ředitel školy

vše na stránkách https://www.skolaradostinno.cz/aktualne/prubeh-zapisu-deti-do-i-tridy-9-dubna-2021/

Přílohy: 

Žádost o přijetí  žádost o přijeti 

Zápisní lístek   zapisni-listek 

Žádost o odklad žádost o odklad

Desatero pro rodiče   desatero pro rodiče