Zápis dětí do MŠ Pavlov pro školní rok 2022/2023 s nástupem 1.9.2022


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PAVLOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 s nástupem 1. 9. 2022

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 12. KVĚTNA 2022 OD 10. 00 DO 12. 00 HOD V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

Stanovená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pavlov

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou pátého roku věku) s trvalým pobytem v obci Pavlov, či ve spádové obci Znětínek (budou přijímány od nejstaršího po nejmladší)

2. Děti starší 3 let (děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou třetího roku věku) s trvalým pobytem v obci Pavlov, či ve spádové obci Znětínek (budou přijímány od nejstaršího po nejmladší)

3. Děti mladší 3 let (děti narozené po 31. 8. 2019) s trvalým pobytem v obci Pavlov, či ve spádové obci Znětínek a pokud kapacita MŠ nebude naplněna (budou přijímány od nejstaršího po nejmladší)

4. Děti starší 3 let s trvalým pobytem mimo obec Pavlov a obec Znětínek a pokud kapacita MŠ nebude naplněna (budou přijímány od nejstaršího po nejmladší)

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PAVLOV pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 12. května 2022 od 10,00 do 12,00 hod. zápis – příjem vyplněných přihlášek

•K zápisu se dostaví rodiče s dítětem

•Podle zákona č. 67/2022 Sb. nemohou v tomto termínu podávat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto děti bude podle §2 odst. 5 zápis 7. června. 2022.

•Všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte, vyjma dětí s povinným předškolním vzděláváním 

•U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte 

•Přihlášky a ostatní tiskopisy si je možno vyzvednout v mateřské škole nebo na OÚ Znětínek

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky, které si osobně vyzvednou v MŠ dle dohody s ředitelkou MŠ.

V Pavlově, dne 06. 04. 2022 …………………………………………………. Kateřina Němcová, DiS., ředitelka MŠ Pavlov

ZAPIS-DO-MATERSKE-SKOLY-PAVLOV-PRO-SKOLNI-ROK-2022-2023.docx

Žádost o přijetí dítěte k předškolnimu vzdělávání.pdf

Informace na stránkách MŠ Pavlovhttps://mspavlov.webnode.cz/