Zapisování stavu vodoměrů v obci Znětínek 7.1.2023 od 9:00 hodin


Upozorňujeme občany, že se mění v naší obci zapisování stavu vodoměrů.

Od roku 2023 se budou vždy zapisovat stavy vodoměrů v měsíci leden (místo května) z důvodu nové ohlašovací povinnosti. 

Proto se bude v naší obci zapisovat stav vodoměrů v sobotu 7. ledna 2023 od 9:00 hodin. 

Žádáme občany, aby zpřístupnily cestu k vodoměrům. Děkujeme