Digitální kronika obce Znětínek od roku 1846 do roku 1974

S dotazy a konzultacemi na téma historie obce můžete kontaktovat kronikáře obce Znětínek na e-mailu: znetinek@post.cz (miloslava-vankova@seznam.cz)

Ochrana osobních údajů V případě, že kdokoliv oprávněný nabude přesvědčení, že zveřejněné části kroniky jsou v kolizi se zákonem o zpracování osobních údajů (zák. č. 110/2019 Sb.), je možno kontaktovat obec nejlépe na e-mail: znetinek@post.cz za účelem začernění sporného údaje nebo textu.

O zveřejnění zdigitalizované obecní kroniky rozhodlo zastupitelstvo 7.9.2022 usnesením č. 60/2022. Souhlas kronikáře se zveřejněním je v originále uložen na obecním úřadě.

Obecní kronika je považována za úřední dokument, a proto nepodléhá autorskoprávní ochraně.

Originál kroniky je uložen ve Státním okresním archivu Žďár nad Sázavou, pracoviště Velké Meziříčí.digitalni-kronika-obce-Znětinek-1846-1974-1.část.pdf

digitalni-kronika-obce-Znětinek-1846-1974-2.část.pdf

digitalni-kronika-obce-Znětinek-1846-1974-3.část.pdf

digitalni-kronika-obce-Znětinek-1846-1974-4.část.pdf