GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů,
IČ: 71461884, ev. č. osvědčení ČAK 11300,
mobil: 776 233 879,
email: GDPR@akkliment.cz, ID datové schránky ideg93s

Sdělení obce Znětínek

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných obcí Znětínek, mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích Obce Znětínek. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.