KOPRETINA - Centrum pro rodiče s dětmi Radostín nad Oslavou


                                                                             Kopretina cetrum pro rodiče a děti

KOPRETINA - Centrum pro rodiče s dětmi


Pobočka Radostín nad Oslavou čp.86

594 44 Radostín nad Oslavou

mobil: 730 193 505

email: kopretina.radostin@zdar.charita.cz

oficiální webové stránky Kopretiny https://zdar.charita.cz/

odpovědná pracovnice: Lucie Březková

V druhé polovině roku 2009 bylo z iniciativy místního faráře založeno v naší obci, pod hlavičkou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, centrum pro rodiče s dětmi, s názvem Kopretina. Centrum funguje a pracuje v prostorách bývalé mateřské školy v 1.patře, kde se schází zájemci s lektory a to 3x týdně. V uplynulém roce zařízení Kopretina využilo 64 rodin a bylo zrealizováno 193 programů. Zařízení poskytuje celoročně tyto základní prvky prorodinných služeb:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a tím zamezení sociální a společenské izolaci zajišťování vzdělávacích a aktivizačních programů a seminářů zajišťování volnočasových aktivit pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi poskytování informací v prorodinné oblasti

zajišťování doprovodných programů pro děti v době účasti rodiče na jiné aktivitě (beseda, seminář, vzdělávací kurz apod.).


Pobočka Radostín nad Oslavou čp.86

594 44 Radostín nad Oslavou

mobil: 730 193 505

email: kopretina.radostin@zdar.charita.cz

oficiální webové stránky Kopretiny

odpovědná pracovnice: Lucie Březková


KOPRETINA - Centrum pro rodiče s dětmi

V druhé polovině roku 2009 bylo z iniciativy místního faráře založeno v naší obci, pod hlavičkou Oblastní charity Žďár nad Sázavou, centrum pro rodiče s dětmi, s názvem Kopretina. Centrum funguje a pracuje v prostorách bývalé mateřské školy v 1.patře, kde se schází zájemci s lektory a to 3x týdně. V uplynulém roce zařízení Kopretina využilo 64 rodin a bylo zrealizováno 193 programů. Zařízení poskytuje celoročně tyto základní prvky prorodinných služeb:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a tím zamezení sociální a společenské izolaci zajišťování vzdělávacích a aktivizačních programů a seminářů zajišťování volnočasových aktivit pro aktivní trávení volného času rodičů s dětmi poskytování informací v prorodinné oblasti

zajišťování doprovodných programů pro děti v době účasti rodiče na jiné aktivitě (beseda, seminář, vzdělávací kurz apod.).

Aktuální nabídka programů:

https://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/pobocka-radostin-nad-oslavou/aktualni-programy/