Místní knihovna Znětínek

O knihovně Znětínek (německy Snietinek) je obec v okrese Žďár nad Sázavou nedaleko měst Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě. Počet obyvatel činí 210 (v roce 2020) obyvatel, domů je 74.

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu. V současné době knihovna čítá 926 knihovních jednotek ve vlasním fondu a 167 knih z výměnného fondu knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou. V současné době je snaha o obnovení aktivní činnosti knihovny tak, aby odpovídala standardům českého knihovnictví a zařadila se mezi organizace významně přispívající ke komunitnímu životu obce Znětínek.   

Kontakt

Knihovnice: Kateřina Hošková
tel.: 602 187 012
email: katka.hoskova@centrum.cz

Informace na stránce: http://znetinek.knihovna.cz/


Adresa:
Místní knihovna Znětínek,
Znětínek 2, 594 44 Žďár nad Sázavou

Zřizovatel:
Obec Znětínek, Znětínek 2, 594 44 Žďár nad Sázavou