Informace z finančního úřadu pro Kraj Vysočina


Leták NECHOĎTE - VOLEJTE - PODEJTE.pdf

finanční úřad pro Kraj Vysočina .pdf


Zveřejnění kontaktních telefonů s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s pokračujícím nepříznivým stavem výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, je doporučeno omezit osobní kontakty s veřejností na všech územních pracovištích finančních úřadů, s výjimkou podatelen. Z tohoto důvodu se nedoporučuje osobní návštěva příslušného správce daně v těch případech, kdy by poplatník daně z nemovitých věcí potřeboval pomoci s vyplněním daňového přiznání k této dani. Pro usnadnění této složité situace, resp. vyplnění či podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, budou k informování poplatníků této daně na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství určeny informační telefonní linky finanční správy, na kterých budou poskytovány základní informace. K poskytnutí podrobnějších informací pro potřeby podání daňového přiznání budou poplatníkům daně z nemovitých věcí na každém z územních pracovišť v působnosti Finančního úřadu pro Kraj Vysočina rovněž k dispozici dvě telefonní linky, jejichž seznam Vám v příloze zasíláme.

Pro úplnost dodáváme, že další informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na internetu Finanční správy ČR https://www.financnisprava.cz/