Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obcí