Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky ČR