Návrh závěrečného účtu Mikroregion Žďársko a návrh střednědobého výhledu na roky 2025-2030


Závěrečný účet za rok 2023 - Návrh .pdf

Návrh střednědobý výhled-DSO.pdf

Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Mikroregionu Žďársko a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Žďársko na roky 2025 – 2030 je uveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Žďársko https://dsozdarsko.cz/