Návrh závěrečného účtu Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2021