Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Znětínek