Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v obci Znětínek

Oznamení o obnově katastralního operátu novým mapováním.pdf

Oznámení o obnově katastrálního operátu 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen “katastrální úřad“), Vám oznamuje, že v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) bude katastrální operát v části katastrálního území Znětínek (zastavěná část - intravilán) obce Znětínek obnoven novým mapováním.

Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějších obvodů budov přibližně v období od 17.04.2023 do 30.11.2023. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.