Počet volebních okrsků v obci Znětínek pro volby prezidenta České republiky 2023