Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí dne 15.9.2022 od 9:00 hodin