Schválený rozpočet Svazku obcí POOSLAVÍ na rok 2022


Schválený rozpočet na rok 2022 DSO POOSLAVI.pdf (vyvěšeno dne 25.11.2021)

V elektronické podobě zveřejněno na stránkách:https://www.svazekobcipooslavi.cz/

Možnost nahlédnout do listinné podoby na Úřadu městyse Nové Veselí – sídle Svazku obcí POOSLAVÍ