Schválený závěrečný účet Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2022