Veřejná vyhláška - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby ,,Znětínek - obecní úřad"