Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu