Závěrečný účet Mikroregion Žďársko za rok 2024 - schválený