Zveřejnění záměru na směnu pozemků a nákup pozemků v k.ú. Znětínek

Oznámení

 Na základě zastupitelstva obce Znětínek č. 3/2023 pod usnesením č. 23/2023 dne 19.4.2023 a v souladu s ustanovením §39 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

 Zveřejňuje záměr obce Znětínek směnit pozemky a nákup pozemků v k.ú. Znětínek :

záměr směny a odkupu pozemků v k.ú. Znětínek.pdf