Informace o úplné uzavírky silnice II/388 v obci Bohdalov

Informace o úplné uzavírce:

úplné uzavírky silnice II/388 v úseku od křižovatky se silnicí II/353 (obchvat) po křižovatku s místní komunikací směr Žďár nad Sázavou (dřívější II/353 kolem bývalého autosalonu Křesťan) v Bohdalově 

Termín:  19.10.2023 – 25.10.2023 

 Navržená trasa objížďky:  

Pro směr na Chroustov: Z Bohdalova po sil. II/353 přes Rudolec na křiž se sil. III/3536 a po sil.  III/3536 do Chroustova. Objízdná trasa je obousměrná. 

Pro směr na Pavlov: Z Bohdalova po sil. II/388 do Pokojova na křiž se sil. III/3881, dále po sil. III/3881 přes Znětínek na křiž se sil. III/31826 a po sil. III/34826 do Pokojova. Objízdná trasa je obousměrná.  

 

Důvod uzavírky: oprava po vrchu silnice - pokládka asfaltů. 


II-388-kriz.II-353-Bohdalov-asfaltovani.pdf

002-ozn-uzavirka-388-Bohdalov-SKANSKA-DOPRAVNI-ZNACENI-MS-1.docx