Obecně závazné vyhlášky obce Znětínek

Aktuální vyhlášky a nařízení jsou zveřejněny na stránkách sbírka právních předpisů https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani/vysledek?typ=ozv&ovm=w53atfb&platnost=&ucinnost_od=&ucinnost_do=&nazev=&number=&znacka=

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 3/2023 o mistním poplatků ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek  o nočním klidu 1/2023.pdf

Jednací řád obce Znětinek.docx (vyvěšeno 1.12.2022)

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 1/2022 -noční klid.pdf (zveřejněno 8.6.2022)


Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 2/2021- o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf ( zveřejněno dne 23.11.2021)

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (zveřejněno dne 23.11.2021)

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
(zveřejněno dne 23.10.2020)

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 1/2020 o nočním klidu (zveřejněno dne 11.6.2020)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu (zveřejněno 5.2.2020)

Opatření obecné povahy MZe (zveřejněno dne 10.12.2019)

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zveřejněno dne 20.11.2019)

Obecně závazná vyhláška obce Znětínek č.2/2019 – o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Znětínek (zveřejněno dne 20.11.2019)

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Veřejná vyhláška Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno dne 9.8.2019)

Veřejná vyhláška č. 1 o nočním klidu (zveřejněno dne 30.5.2019)

Veřejná vyhláška – Oznámení Finančního úřadu o možnosti nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu (zveřejněno dne 24.4.2019)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
(zveřejněno dne 11.4.2019)

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti (zveřejněno dne 4.4.2019)

Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno dne 3.7.2018)

Veřejná vyhláška – Uvědomění vlastníků lesních majetků územního zařizovacího obvodu „LHO Jihlava, správního obvodu Žďár nad Sázavou“ (zveřejněno dne 26.6.2018)

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  – uzavírka Pavlov (zveřejněno dne 18.6.2018)

Veřejná vyhláška – Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno dne 7.6.2017)

Veřejná vyhláška – Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno dne 23.5.2017)

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2017 (zveřejněno dne 21.4.2017)

Veřejná vyhláška – Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (zveřejněno 11.4.2017)

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
(zveřejněno dne 10.3.2017)

Nařízení č. 01/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území Obce Znětínek
(zveřejněno dne 27.2.2017)

Veřejná vyhláška 1/2016 (zveřejněno dne 26.9.2016)

Dražební vyhláška (zveřejněno dne 23.9.2016)

Veřejná vyhláška (zveřejněno dne 23.9.2016)

Veřejná vyhláška oznámení o vydání změny č.2 územního plánu Znětínek (zveřejněno dne 21.7.2016)

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zveřejněno dne 22.1.2016)

vyhlaska1

vyhlaska2