Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 informace pro voliče v obci Znětínek

Informace pro voliče do voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 

8.10.2021 a 9.10.2021.

Výsledky voleb v obci Znětínek

https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk=CZ&xkraj=10&xobec=597139&xvyber=6105

Volební stanoviště pro hlasování z automobilu z důvodu karantény nebo izolaci COVID-19 pro území okresu Žďár nad Sázavou dne 6.10.2021 od 8:00-17:00 hodin .pdf

Počet členů volební komise.pdf

Počet a sídlo volebních okrsků .pdf

Informace pro voliče prokazování totožnosti a státního občanství ve volebních místnostech.pdf

Zapisovatelka volební komise  konání voleb 8.10.2021 a 9.10. 2021.pdf

Oznámení o době a místě konání voleb 8.10.2021 a 9.10.2021.pdf

Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí dne 10.9.2021 od 18:00 hodin-VK.pdf

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů  Žďár nad Sázavou 21.9.2021

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Voličské průkazy je možno předávat voličům až 15 dní přede dnem voleb tzn. od 23.9.2021 do 6.10.2021(do 16:00 hodin)

Žádost o vydáni voličského průkazu.odt